Huurvoorwaarden

Reservering

Van de reservering ontvangt u per email een schriftelijke bevestiging, waarbij deze huurvoorwaarden samen met de praktische informatie over uw aankomst en vertrek zijn bijgevoegd. U als huurder aanvaardt bij het aangaan van de huurovereenkomst onderstaande voorwaarden.

 

Betaling
Bij reservering betaalt u een voorschot van 50% van de huursom. Het voorschot dient 7 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan. De huurovereenkomst is pas definitief na ontvangst van dit voorschot. De resterende huur dient uiterlijk een maand voor vertrek naar uw vakantieverblijf te zijn voldaan. Indien de totale huurprijs minder bedraagt dan € 250,- of de aanvang van de vakantie binnen 6 weken na de reservering plaatsvindt, dan wordt het volledige huurbedrag, alsmede de borgsom ineens voldaan. Bij een verandering of annulering van uw reservering worden € 35,- administratiekosten berekend. De waarborgsom bedraagt € 150,-

Deze waarborgsom wordt onder aftrek van energiekosten (en eventuele schade aan inboedel of het vakantiehuis) binnen 10 dagen aan de huurder geretourneerd via bankrekening. Bij verlies van de sleutels wordt een bedrag van € 35,- in rekening gebracht. 

 

Annulering
Indien de huurovereenkomst door de huurder wordt geannuleerd zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd: 
Annulering      >21  dagen voor aankomst:   50% van de huursom
Annulering      8-21 dagen voor aankomst:   70% van de huursom
Annulering      7-1   dagen voor aankomst:   90% van de huursom
Annulering      op dag aankomst:                   100% van de huursom          
Wij raden u aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Aankomst- en vertrektijden
Tenzij anders met u afgesproken zijn deze tijden als volgt:
Weekend:       aankomst vrijdag vanaf 15.00 uur, vertrek maandag voor 10.00 uur
Week:             aankomst vrijdag vanaf 15.00 uur, vertrek vrijdag voor 10.00 uur
Midweek:        aankomst maandag vanaf 15.00 uur, vertrek vrijdag voor 10.00 uur 

 

Melding gebreken en klachten
Indien de huurder bij aankomst schade, gebreken of onvolkomenheden vaststelt, dienen deze onverwijld (binnen 24 uur) aan de verhuurder te worden gemeld. De verhuurder zal dan zijn uiterste best doen de klachten (mits deze een redelijk karakter hebben) in goed overleg met de huurder te verhelpen. Klachten die niet onverwijld zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

  

Linnengoed
In het huisje zijn dekbedden en kussens aanwezig. De huurder dient zelf dekbedovertrekken, onderlakens en kussenslopen mee te nemen en is verplicht deze te gebruiken. Gelieve ook zelf handdoeken mee te nemen.

 

Huisdieren
Uw hond is van harte welkom. Om hygiënische reden zijn honden niet toegestaan in slaapkamers en op de bank en stoelen. De tuin is om heerlijk te kunnen relaxen en is zeker geen uitlaatplek: uitwerpselen moeten worden opgeruimd. Voor verwijdering van hondenuitwerpselen in de tuin wordt € 25,- in rekening gebracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, verlies, ziekte, blessures of ongelukken van welke aard dan ook door of van huisdieren tijdens uw verblijf in de vakantiewoning. Uw huisdier dient in bezit te zijn van geldig dierenpaspoort en behandeld te zijn tegen vlooien.

Wij houden van uw huisdier net zoveel als u dat doet en we gaan ervanuit dat die zich goed gedraagt en dat u alles doet om schade te voorkomen zoals krassen op deurposten, keuken, meubelen en het beschadigen van het interieur van het huis. Mocht het wel gebeuren dan zullen we de kosten voor herstel aan u doorberekenen.

 

Download verbod/WiFi
In Duitsland geldt een streng download verbod voor muziek en films. Alle illegale downloads worden in Duitsland achterhaald en dus vervolgd. Hierop staan hoge boetes die ten laste komen van de gebruiker. De huurder is dus zelf aansprakelijk voor de financiële gevolgen van zijn illegale downloads. Dus nooit doen!

 

Vuilnis
In de gemeente Meisburg wordt slechts 2 keer per maand de vuilnis opgehaald. Dat geldt voor de biobak en het restafval. Daarom het verzoek voorzichtig aan te doen zodat iedere huurder zijn vuilnis kwijt kan in de container.  A.u.b. uw glaswerk deponeren in de daarvoor bestemde glasbakken.

 

Vertrek
Bij vertrek dient de huurder het vakantiehuis en de tuin in een behoorlijke staat en bezemschoon achter te laten.

De in het vakantiehuis en de in de tuin (BBQ, tuinmeubels) aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. Serviesgoed en bbq rooster dienen te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. De verhuurder is gerechtigd om extra (reiniging)kosten aan de huurder in rekening te brengen indien de huurder dit nalaat.

Voor het overige dient de huurder de in de ‘praktische informatie over aankomst en vertrek’ genoemde bepalingen die aan hem zijn verstrekt na te leven.  Het staat de verhuurder vrij om tot tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst over te gaan, indien de huurder de huurvoorwaarden niet nakomt.

 

Aansprakelijkheid, verplichtingen van huurder en verhuurder
Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen c.q. dieren in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. De eigenaar mag in dat geval de huurovereenkomst onmiddellijk opzeggen.

De (hoofd)huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis, inclusief aan inboedel en tuin, toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers of huisdier. Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering te sluiten! Een door de huurder veroorzaakt schadegeval aan huis, tuin of inboedel dient direct aan de verhuurder te worden gemeld. Reparatie of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder op diens eerste verzoek te worden vergoed. De huurder dient geen lawaai of overlast te bezorgen aan omwonenden.

Het is niet toegestaan om het hout uit de tuin als brandhout te gebruiken. NB: (hete) BBQ as absoluut niet deponeren in de tuin (en zeker niet nabij droge omheining!) i.v.m. brandgevaar.

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, letsel of schade, van welke aard dan ook, tijdens uw verblijf. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor ongevallen in en om het huis, waaronder begrepen ongevallen met speeltoestellen, tuinmeubels, door oneffenheden in de tuin, loszittende planken, het gebruik van houthakbijl, etc. tenzij daarbij sprake is van grove nalatigheid aan de zijde van de verhuurder. De verhuurder is onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor letsel van huurders of voor schade aan diens huisdier of goederen. Gebruik van aanwezige speeltoestel, speelgoed en gereedschap is derhalve geheel voor eigen risico. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor tijdelijke uitval of storingen van water/stroom en eventuele bouwwerkzaamheden rondom het vakantiehuis. Gezien de aanwezige vijver (diepte ca. 1 meter) is dit huis niet geschikt voor (jonge) kinderen. De huurder is dienaangaande zelf geheel aansprakelijk voor alle ongevallen of calamiteiten die daarmee samenhangen.

 

Hebt u aanbevelingen of suggesties voor verbeteringen in en om het huis dan zijn deze uiteraard van harte welkom.

Wij wensen u een prettig verblijf in ons vakantiehuis in Meisburg!

8 febr. 2021